Elogi al risc

El risc, la hipèrbole, l’extensió. Confrontar els ulls que, humitejant-se, reclamen l’afecte. No saber per quina aresta escurçar el dolor, l’exuberància. No saber on situar … Més