General / Patrimoni

Com adquireixen els museus?

No tots els dies, tampoc cada setmana o cada mes, diferents museus catalans i europeus tenen la possibilitat de presentar noves adquisicions, i menys en els temps que corren. Al llarg del matí del 20 de setembre s’anaven solapant les notícies sobre les presentacions de peces que ajudaven a completar els fons del MNAC, del Museu Picasso de Barcelona i del patrimoni artístic de la República Francesa.

De diferents maneres i fórmules, arribaven des de mans privades a mans públiques un relleu de marbre amb l’efígie del rei Alfons el Magnànim, una carta de Picasso a Utrillo i un conjunt de nou peces del pintor malagueny. Un conjunt d’obres, aquestes i moltíssimes d’altres, que arriben als museus i centres patrimonials a través de diferents i variades accions comercials o legals que intentarem narrar en aquest article.

A Catalunya, el Pla de museus 2030 —el document, aprovat pel Govern, on es programa i planifica el marc general dels museus del país i les seves accions fins a la dècada vinent— explica que “Els museus hauran adoptat un plantejament estratègic i planificat en les adquisicions, la documentació, la conservació preventiva i la restauració, i disposaran dels documents institucionals bàsics (polítiques, plans i protocols) per a cadascun dels àmbits de la gestió de les col·leccions, ben alineats amb la planificació estratègica global”.

Un document que insta les diferents institucions museístiques a programar i planejar les seves adquisicions mitjançant plans d’adquisicions que podem emparar possibilitats de despesa, anàlisis sobre les mancances de la col·lecció, criteris d’adquisició o accions de mecenatge per completar la diversitat de fons patrimonials entre altres escenaris possibles.

Tota una documentació a la qual s’han de sumar els resums i informes d’adquisició anuals que presenten les diferents administracions, i institucions privades si escau, municipals, nacionals i estatals —alguns amb força retard— que narren la procedència, les noves altes i la destinació de les peces. 

Un dels òrgans capacitats, dins de l’Administració pública catalana, vinculats a l’adquisició de béns culturals és la Junta de Qualificació Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya, la qual entre les seves funcions “informa o fa taxacions econòmiques de béns culturals mobles a petició d’òrgans de l’Administració pública o d’interessats privats per al tràmit de sol·licituds relatives a mesures de protecció o de foment per incentius fiscals al mecenatge, com poden ser les peticions d’exportació, de pagament amb béns culturals o de beneficis fiscals sobre béns culturals”. També cal destacar el paper del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català.

Relleu amb el retrat d’Alfons el Magnànim adquirit per la Generalitat de Catalunya. Galeria Artur Ramon.

Un cop programada, documentada, justificada, valorada i acceptada l’adquisició  trobem diferents formes per materialitzar-la. La més coneguda, i obvia, és la compra directa a través d’ofertes per part d’un particular o comerciant. Com és el cas del relleu d’Alfons el Magnànim —que presentà la Galeria Artur Ramon— i la carta de Picasso a l’amic Utrillo adquirida pel Museu Picasso de Barcelona.

Des d’aquest punt podem dur a terme diferents derivades sobre l’operació de compravenda. Algunes d’elles vinculades a diferents drets que empara la legislació nacional i estatal agrupats en els termes coneguts com a “drets d’adquisició preferents”. Tres fórmules d’adquisició basades en la possibilitat i prioritat d’adquisició per part de l’Administració per davant de particulars. Classificats en dret de tempteig —que pot dividir-se entre el que s’exerceix per compra en  particulars o compra en subhasta—; dret de retracte que pot realitzar-se d’acord amb la no correcta o nul·la comunicació d’una transacció comercial sobre un bé amb protecció nacional o estatal, i l’oferta de venda irrevocable pot produir-se segons a la presentació d’una sol·licitud d’exportació temporal de venda o exportació definitiva considerada com a oferta de venda irrevocable davant l’Administració, amb el preu indicat a la sol·licitud.

Carta de Picasso a Utrillo adquirida pel Museu Picasso de Barcelona. Museu Picasso de Barcelona.

S’ha de sumar, dins de les formes previstes legalment d’adquisició per a béns culturals i patrimonials, la possibilitat d’assistència a subhastes internacionals. Espais on l’Administració catalana, o estatal, no disposa de cap preeminència sobre la resta de compradors i actua com un particular més.

Un bé cultural, valorat i degudament documentat, també pot esdevenir element de pagament de deutes tributaris. Una transmissió entre un particular o privat i l’Administració que es coneix com a dació en pagament. Com és el cas de la dació que fa Maya Ruiz-Picasso a favor del Museu Picasso , amb nou obres de Picasso composta per teles, dibuixos, un quadern i una figura tiki de les illes Marqueses.

Els últims escenaris previstos són els que no comporten una transacció econòmica: la donació i el dipòsit. La primera, cedint de forma pura i simple la propietat d’un bé a la institució museística i, la segona, deixant la peça o conjunt per un temps determinat. Tot i que la legislació estatal empara possibles deduccions fiscals per a donadors que podrien augmentar i ampliar-se en una futura llei de mecenatge.

Per tal de promoure aquestes últimes formes d’adquisició, alguns museus compten amb fundacions i associacions d’amics, que entre altres funcions, fanaportacions a les col·leccions del centre. La Fundació d’Amics del MNAC o la Fundación de Amigos del Museo del Prado
que ara celebra els seus quaranta anys— en són bons exemples.

Exposició “Cuarenta años de amistad. Donaciones de la Fundación Amigos del Museo del Prado”. Museo Nacional del Prado.

Determinats museus i centres patrimonials disposen d’altres fórmules d’adquisició o ingrés de peces com poden ser l’ingrés per descoberta arqueològica o recerca científica, premis, traspàs entre institucions, l’encàrrec directe, llegat testamentari… Mil maneres i molt diverses d’adquirir que poden adaptar-se o fins i tot crear-se per a casos excepcionals d’interès per als museus.

Cal destacar que dins del Codi ètic d’ICOM —les sigles en anglès del Consell Internacional de Museus vinculat a l’UNESCO— hi resta un apartat dedicat a les diferents formes d’adquisició per part dels museus. Un detall que no pot passar per alt davant d’algunes males pràctiques que vinculen el mercat d’art o arqueologia internacional amb bandes terroristes o criminals.

Damià Amorós Albareda
Historiador de l'art i museòleg, format a la Universitat de Barcelona i Universitat de Girona a més de la Real Acadèmia de Bellas Artes de San Fernado. Membre de la junta de l'Associació de Museòlegs de Catalunya i delegat territorial de l'AMC a la demarcació de Tarragona. He escrit a l'Ara, Diari de Tarragona, Nova Conca i la Segarrra, a més faig coses a l’Espluga FM Radio.

Aquest lloc web utilitza galetes («cookies») per diferenciar-vos d'altres usuaris i activar diverses funcions d'acord amb la informació i els serveis que El Temps de les Arts us vol oferir, però heu de donar el vostre consentiment per acceptar-les. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close