Alessandra Burotto

Alessandra Burotto : «L’art és un camp de producció de coneixement i no tan sols de producció artística»

Artífex del projecte internacional Terra Ignota, espai de reflexions multidisciplinars centrades a l’Antàrctica, Terra de Foc i Patagònia, creu que la dispersió productiva és un dels atributs més marcats de l’actual panorama de les relacions entre ciència art, tecnologia, natura i societat. Lluny de les preocupacions inicials, les seves manifestacions s’instal·len actualment en un estadi de desenvolupament on la necessitat de compartir preguntes n’és el tret principal.

L’enigma Beeple

És el campió del fenomen dels NFT, l’últim avatar de la cultura pop, l’apoteosi de la banalitat absoluta. Per respondre a l’enigma Beeple i entendre … Més