Postectura

Els anys quaranta varen ser una època encara molt poc explorada de la nostra història artística. Fora dels inicis del “Dau al 7” i de … Més