Transicions

Cinema indie, intimista i amb el qual el prototip de jove intel·lectual i progre de classe mitjana urbana es pot sentir plenament identificat. Així defineixen … Més

Titanik Bar

Any 1988, l’última alenada del comunisme assolant Hongria. Un bar. Qualsevol bar. Llums de neó anuncien el seu nom, Bar Titanik. Un home. Qualsevol home. … Més